Nostalgia de otoño.

Nostalgia de otoño.
Enero-2020